Termineid on palju

Kokkusurutud maagaas ehk surugaas, lühendina CNG (compressed natural gas) on ideaalilähedane alternatiivne autokütus. Seda leidub Maal  külluslikult ja lisaks on võimalus seda biometaani ehk rohegaasi näol juurde toota (lühendina CBM ehk compressed biomethane). Kui maagaasi saame maapõuest, siis rohegaasi toodetakse kääritamise põhimõttel sõnnikust, reoveest, prügist ning rohtsest biomassist. Rohegaas on maagaasiga võrdväärne ning kasutatav kõikjal, kus täna maagaasi kasutatakse – ka autokütusena. (veel …)