Maagaas – odavam ja keskkonnasõbralikum kütus

Termineid on palju

Kokkusurutud maagaas ehk surugaas, lühendina CNG (compressed natural gas) on ideaalilähedane alternatiivne autokütus. Seda leidub Maal  külluslikult ja lisaks on võimalus seda biometaani ehk rohegaasi näol juurde toota (lühendina CBM ehk compressed biomethane). Kui maagaasi saame maapõuest, siis rohegaasi toodetakse kääritamise põhimõttel sõnnikust, reoveest, prügist ning rohtsest biomassist. Rohegaas on maagaasiga võrdväärne ning kasutatav kõikjal, kus täna maagaasi kasutatakse – ka autokütusena.

Gaas autokütusena

CNG ja rohegaas on üha populaarsust koguvad alternatiivid bensiinile ja seda mitte ainult Eestis. CO2 emissioonide vähendamise valguses on lausa globaalselt oluline leida fossiilsetele kütustele alternatiive. Kui siiani oleme kuulnud-lugenud peamiselt ühistranspordi gaasile üle viimisest, siis tänaseks on mitmel põhjusel aina aktuaalsem ka bensiini- ja diiselmootoriga sõiduautodele alternatiivide leidmine. Miks aga peaksid just Sina kaaluma gaasiauto ostmist? Välja võib tuua mitmeid eeliseid, kuid suurim motivatoor on vägagi selge.

Soodne,  soodne ja veel kord soodne

Kui vaadata ühele tavalisele sõiduauto omanikule otsa ja küsida: “Mida Sa arvad sellest, kui Sinu auto kütusekulu oleks poole väiksem?”, siis vaevalt, et keegi vastaks – ei, mitte mingil juhul! Võrdleme numbreid – kui Sinu bensiiniauto kütusekulu 100 km läbimiseks on ca 6.5 eurot, siis gaasiautoga läbiksid Sa sama vahemaa umbes 3 euroga. Rohkem kui kaks korda soodsamalt. Kui Sul on peres mitu autot või pead Sa arvet pidama veel ettevõtte autopargi kulude üle, siis tasub eelmise kuu kütusearved üle vaadata ning välja arvutada, kui suur rahaline kokkuhoid oleks kütuse pealt gaasiautoga sõites.

Säästame peale raha ka keskkonda

Muidugi on CNG ja rohegaas märkimisväärselt keskkonnasõbralikumad alternatiivid kui bensiin –  süsihappegaasi emissioon on 25% väiksem, gaas ei eralda põledes tahma, vingugaasi, süsivesinikke ja muid osakesi, mis bensiini põledes õhku paiskuvad. Gaas jätab põlemisel õhku üksnes veeauru ja süsihappegaasi ning vähendab oluliselt õhusaastet. Lisaks on gaasi kasutamine jätkusuutlik, sest maagaasi on võimalik juurde toota biometaanina – nii on CNG rajanud teed olulisele tulevikukütusele, mis on toodetud… prügist ja jäätmetest.

Riik on õla alla pannud

Elektriautode laadimispunkte on kõikjal näha, aga kus on gaasiautode tanklad? Eelmisel aastal toetas riigile kuuluv sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 12 biometaani tankimisvõimekusega tankla rajamist, toetusraha eraldatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.  Kui täna asuvad tanklad Eesti suuremates linnades, siis uued tanklad on plaanis ehitada maakondade suurematesse keskustesse. Riigipoolsed toetused laienevad ka rohegaasi tootjatele ja tootjatest puudust ei ole.

 

CNG autod kuuluvad kõikide suuremate autotootjate valikusse ja kui päris uut autot endale lubad ei saa või ei taha, on Eestis autodel hea järelturg ning hoolduskogemus. Tasub lähemalt uurida!