Romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav ettevõtja. Ohtlike jäätmete käitleja (lammutuskoda) tegevus vastab kõikidele seadusega sätestatud nõuetele. Ainult jäätmeluba omav lammutuskoda saab Teie eest korraldada sõiduki kustutamise liiklusregistrist.

Romusõiduki omaalgatuslik lammutamine või üleandmine käitlemiseks isikule, kes ei oma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba, on seadusega keelatud ja see on karistatav tegevus.

Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis kehtib tootjavastutuse põhimõte, mis tähendab, et romusõidukite keskkonnaohutu käitlussüsteemi rajamise eest vastutavad autode maaletoojad ja selle süsteemi kasutamine on sõiduki viimasele omanikule tasuta. Nordauto Grupp OÜ on sõlminud lepingu Autolammutuste Liiduga, kelle liikmed kasutavad nõuetekohast tehnoloogiat kõikide vedelike eemaldamiseks ja sõidukite keskkonnaohutuks lammutamiseks.

Uute tehnoloogiate ja kaasaegsete materjalide kasutuselevõtuga autode konstrueerimisel on autode valmistajad viinud lammutamisega kaasneva keskkonnakoormuse miinimumini. See tähendab, et enamus kaasaegsete autode juures kasutatavaid materjale on kas korduskasutatavad või ringlussevõetavad.

Romusõiduki tagasiandmisega autode maaletoojale või jäätmeluba omavale lammutuskojale saab iga autoomanik aidata kaasa meie energiaressursside mõistlikule kasutamisele ja normaalse elukeskkonna säilimisele.

Kuidas toimida, kui auto on muutunud romusõidukiks?

 1. Tühjenda auto sinna mittekuuluvatest esemetest
 2. Võta kaasa auto dokumendid
 3. Toimeta auto lähimasse jäätmeluba omavasse lammutuskotta või vii sõiduk maaletoojale, kes müüb sama marki sõidukeid. Jäätmeluba omavate lammutuskodade nimekirja leiad autode müügikohtadest või nende kodulehtedelt, AMTELi (Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit) kodulehelt www.amtel.ee või Autolammutuste Liidu kodulehelt www.elv.ee
 4. Säilita sõiduki üleandmist kinnitavad dokumendid
 5. Romusõiduki üleandmise eest autode maaletoojale või lammutuskotta, omaniku käest tasu ei küsita

Vastavalt Nordauto Grupp OÜ ja MTÜ ELV vahel sõlmitud lepingule saab kasutusaja lõpule jõudnud sõidukeid tasuta ära anda järgnevate MTÜ ELV liikmete juures:

 1. Tallinn ja Harjumaa
  1. Demontering OÜ
  2. Krati Kaubanduse OÜ
  3. Männiku AL OÜ
  4. Paip OÜ
  5. Remoreks OÜ
  6. Tomesko OÜ
  7. Truck Parts Eesti OÜ
  8. VP Autolammutus OÜ
  9. Veoexpert OÜ
 2. Ida-Virumaa
  1. Iffi Äri OÜ
  2. Maharex OÜ
  3. Oksila OÜ
 3. Jõgevamaa
  1. Semako Romulad OÜ
 4. Järvamaa
  1. Nõlvak & Ko AS
  2. Stik AS
 5. Läänemaa
  1. Servik OÜ
 6. Lääne-Virumaa
  1. Ebavere ST OÜ
  2. Kalle Grube FIE
 7. Pärnumaa
  1. MP. Varuosad OÜ
  2. Refeus OÜ
 8. Raplamaa
  1. Alu Motors OÜ
 9. Tartumaa
  1. Gefi AS
  2. Respom Auto OÜ
  3. Timar Auto OÜ
  4. Valeroon OÜ
 10. Viljandimaa
  1. Harku Auto OÜ
  2. Melmar OÜ
 11. Võrumaa
  1. Svenai OÜ

Kõikide ülaltoodud lammutuskodade kontaktandmed leiate MTÜ ELV kodulehelt https://www.elv.ee/Liikmed-maakonnad


Täiendava info saamiseks palume pöörduda Nordauto Grupp OÜ poole:
Tel: +372 600 3659
E-mail: info@nordauto.ee
Kadaka tee 72a, 12618, Tallinn.