Vajalikud Dokumendid

Matkabussi rentimiseks peab rentnik olema vähemalt 21-aastane ning omama vähemalt 3-aastast B-kategooria juhistaaži.

Kui soovite sõidukit rentida ettevõtte nimele, siis peab lepingu allkirjastama juhatuse liige või selleks volitatud isik, esitades rendifirmale vastavasisulise ning sobiva volikirja koos volituse kehtivust tõendavate dokumentidega (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia). Samuti kuulub sellisel juhul lisaks rendilepingule allkirjastamisele käendusleping, millega sõiduki kasutaja tagab ettevõtte võetud kohustusi.

Broneerimine ja tagatisraha

Matkaautode broneerimine toimub läbi kodulehe (www.nordauto.ee). Matkaauto broneeringutasu on 300 eurot.

Peale broneeringutaotluse saamist koostatakse rentnikule arve broneeringutasu ulatuses, ning broneeritakse soovitud sõidukit kalendrisse märkimata virtuaalselt broneeringutasu laekumiseni, kuid mitte kauem kui 1 päev

Broneeringu kinnituseks loetakse broneerimistasu laekumist Nordauto Grupp OÜ arveldusarvele EE272200221050437431

Peale broneeringutasu laekumist tehakse saadetakse rentnikule sellekohane kinnitus ning tehakse broneering kalendris nähtavaks.

Broneerimistasu ei tagastata, vaid see arvestatakse renditasu sisse. Broneeringu kliendipoolsel tühistamisel vastutab klient broneerimistasu ulatuses ning seda ei tagastata.

Ülejäänud renditasu ning tagatisraha tasutakse enne rendiperioodi algust vastavalt eelnevale kokkuleppele ja rendilepingus kokkulepitud tähtaegadel. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist rendileandjale ning sõiduki ülevaatust rendileandja poolt.

Renditasu ning tagatisraha on võimalik tasuda nii pangaülekandega kui sularahas.

Rendipäeva hinna aluseks on ööpäev ehk 24 tundi.

Rendihind sisaldab kohustusliku liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust.

Matkaauto rentnik maksab lepingu sõlmimisel renditingimuste ja -nõuete täitmise tagatisraha 500 eurot, mis lepingu lõpetamisel, üleandmise – vastuvõtmise akti koostamisel, nõuete ning pretensioonide puudumise korral rentnikule tagastatakse.

Rendiperiood ja läbisõit

Matkaautode rendi minimaalseks perioodiks on 3 ööpäeva.

Rendihinnad on järgnevad

PerioodHind
3-7 päeva145€ / 120€ *
8-14 päeva140€ / 115€ *
15-21 päeva135€ / 100€ *
22+ päeva120€ / 90€ *

* Hind perioodil oktoober-aprill

Rendiperiood algab esimesel rendipäeval vastavalt kokkulepitud kellaajale (E-R 09:00 kuni 16:00) ning lõppeb rendiperioodi viimasel päeval hiljemalt samal kellaajal, kui poolte vahel ei ole kokkulepitud teisiti.

Kui matkaauto tagastatakse rohkem kui 1 tund hiljem varasemalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada ühe päeva tasu. Seepärast soovitame rendileandjat aegsasti teavitada võimalikest muudatustest matkabussi tagastamise aja suhtes.

Matkaautodega on lubatud sõita Euroopa Liidu riikidesse, Šveitsi, Suurbritanniasse, Norra ning Liechtensteini. Ülejäänud Euroopa mandriosas asuvatesse riikidesse on lubatud sõita rendileandja kirjalikul nõusolekul, välja arvatud Venemaale, Valgevenesse ja Ukrainasse, kuhu sõitmine rendileandja sõidukiga on keelatud.

Matkabussidel läbisõidupiirangut ei ole.

Sõiduki üleandmine ja seisukord

Matkabussi üleandmine ning tagastamine toimub aadressil Kadaka Tee 72A Tallinn.

Matkabuss antakse Teile üle pestult ja puhastatult, täidetud veepaagi, tühjendatud reovepaagi ja WC kassetiga, kahe täidetud gaasiballooniga ning tehniliselt korras seisus. Autot kätte saades soovitame varuda aega ja sõiduk hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingusse kõikide vigastuste (sh kriimustuste) asukohad, vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis autol juba enne olemas olid. Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkaauto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva sõiduki korrasolekuks.

Matkabussi tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde 2€ iga tankimata liitri kohta, mis arvestatakse maha tagatisrahast. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab Rentnik.

Matkaauto tagastatakse rentniku poolt rendileandjale puhastatud salongiga, tühjendatud reoveepaagi ja WC kassetiga. Matkaauto välipesu kuulub sõiduki rendihinna sisse ning selle teostab rendileandja omal kulul. Juhul kui matkaauto ei ole piisavalt koristatud, on rendileandjal õigus nõuda selle eest lisatasu. Sõiduki koristustasu koos reoveepaagi ning WC kasseti tühjedamisega on 60 EUR.

Eelpoolnimetatud summa on rendileandjal õigus kinni pidada tagatisrahast.

Sõiduki tagastamisel teostavad selle ülevaatuse rendileandja ja rentnik koos. Vigastused ja puudused sõidukil, milliseid ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks, korvab rentnik hinnakirja alusel.

Sõidukis on keelatud suitsetada ja vedada lemmikloomi. Nõude rikkumise korral on rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi 150 eurot.

Kindlustus ning vastutus kolmandate isikute ees

Matkaautode rendihinnad sisaldavad avariikindlustust rentija omavastutusega 500 EUR ja varguskindlustust rentija omavastutusega 5000 EUR. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Matkabussi ärandamise või varguse korral on rentija kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendileandjaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult).

Kõik rentniku ja/või matkaauto kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi, ning nendele lisatakse menetlustasu 25 EUR.

Varustus

Matkaautole on paigaldatud jälgimisseade, mis võimaldab rendileandjal jälgida sõiduki sihtotstarbelist kasutamist, samuti on paigaldatud kaugjuhitav käivitusblokeering.

Kõikide matkaautode varustusse kuulub WC, dušš, gaasipliit ja kaks gaasiballooni, tahavaate kaamera koos monitoriga, rattahoidja 2-le rattale (v.a. Hobby T65), elektrikaablid ja adapterid 220V vooluvõrguga ühendamiseks, ohutus- ja turvavarustus. Samuti aluslinad madratsitele, toidunõud, ning puhastusvahendid matkabussi salongi puhastamiseks.

Võimalik on juurde rentida matkalaudu ning toole, magamistarbeid, navigatsiooniseadet. Täpsemat loetelu võimalikust lisavarustusest küsi rendileandjalt.

Leping

Matkaauto rentimisel sõlmitav leping on siduv ka juhul, kui rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse tsiviilkohtus.

Kõik täpsemad tingimused ning kohustused on välja toodud rendileandja ning rentniku vahel sõlmitavas rendilepingus.


Kui teil on lisaküsimusi, palun võtke meiega ühendust

Tel: 600 3659
E-mail: info@nordauto.ee
Kadaka tee 72a, 12618, Tallinn.