Nordauto kliendikaardi taotlemisel esitatud isikuandmed, samuti kliendikaardiga sooritatud ostude andmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse nõuetele käesolevates tingimustes näidatud andmete kogumiseks, analüüsimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks, pakkumiste tegemiseks, küsitluste korraldamiseks ja kliendikaardiga oste sooritanute vahel loosimiste läbiviimiseks. Andmete vastutav töötleja on Nordauto Grupp OÜ, registrikood 11985111, Kadaka tee 72a, 12618 Tallinn.

1. Nordauto kliendikaardi väljastamise tingimused:

 1. 1.1. Nordauto kliendikaardi saamiseks saab taotlusi esitada Nordauto esinduses või Nordauto kodulehel www.nordauto.ee/kliendikaart.
 2. 1.2. Igal kliendil saab korraga olla üks kehtiv Nordauto kliendikaart.
 3. 1.3. Kaart väljastatakse kliendile, kes täidab Nordauto kliendikaardi taotluse kohustuslikud väljad. Kaardi taotleja kinnitab taotluses esitatud andmete õigsust.
 4. 1.4. Taotlus on õigus jätta rahuldamata, kui taotluse kohustuslikud väljad on täitmata või kliendil on juba kehtiv Nordauto kliendikaart.
 5. 1.5. Kaardi kättesaamiseks tuleb taotlejal tasuda Nordauto esinduses kaardi maksumus.
 6. 1.6.Taotluse rahuldamisel sisestatakse taotluses toodud andmed kaitstud andmebaasi ning väljastatakse Nordauto kliendikaart.

2. Nordauto kliendikaardi kasutamise tingimused:

 1. 2.1. Kaart on personaalne ning seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule.
 2. 2.2. Kaart ei ole maksekaart.
 3. 2.3. Kaardi kasutaja peab Nordauto esinduses soodustuse saamiseks esitama enne ostu sooritamist teenindajale personaalse kaardi. Tagantjärele ostusummat Nordauto kliendikaardi arvestusse ei kanta.
 4. 2.4. Kaardi kasutaja isikusamasuse kontrollimiseks on teenindajal õigus paluda kaardi esitajalt isikut tõendava dokumendi esitamist. Kui ilmneb, et kaart on antud kasutamiseks teisele isikule, on teenindajal õigus kaart selle esitajalt ära võtta.
 5. 2.5. Nordauto kliendikaart annab kaardi omanikule soodustust kõigist Nordauto pakutavatest normaalhinnaga teenustest ja varuosade hindadest. Kliendikaardi soodustus ei kehti kampaania- või muudele eripakkumistele. Kliendikaardi maksumus on 6,90€.

3. Muud tingimused:

 1. 3.1. Nordauto kliendikaardi kaotamisest või vargusest on kaardi kasutaja kohustatud teatama Nordauto esindusse.
 2. 3.2. Nordauto kliendikaardi kaotamisel või varguse korral tuleb Teil soetada uus kaart ning tasuda hinnakirjajärgne kaardi maksumus.
 3. 3.3. Nordautol on õigus ühepoolselt muuta kliendikaardi tingimusi ja hinnakirja.
 4. 3.4. Kliendikaardi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu informatsioon seoses Nordauto kliendikaardiga on nähtav internetiaadressil www.nordauto.ee. Paberkandjal oleva teksti ja internetiaadressil näha oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv internetiaadressil nähtav tekst. Kui kaardi kasutaja ei soovi jätkata kaardi kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, on tal õigus esitada avaldus kaardist loobumiseks ning tagastada kaart Nordauto esindusse.
 5. 3.5. Nordauto töötleb kliendikaardi andmeid kliendikontode haldamise eesmärgil ja vastavalt Eestis kehtivatele seadustele, kaardi kasutajatele suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks, küsitluste või loosimiste läbiviimiseks vms. Kaardi kasutajatele edastatakse infot kampaaniapakkumiste, toodete, teenuste ja allahindluste ning muu kaardiga seotud info või küsitluste kohta taotluses esitatud telefoninumbrite vahendusel, e-maili aadressidele või Eestis asuvatele koduaadressidele.
 6. 3.6. Kaardi taotluse esitamisega on kaardi taotleja/kasutaja kinnitanud oma nõusolekut tema isikuandmete (sh tema poolt esitatud isikuandmete ja tema poolt Nordauto kliendikaardiga sooritatavate ostude andmete) töötlemiseks Nordauto poolt tingimustes toodud eesmärkidel.
 7. 3.7. Nordauto kliendikaardi kasutamisest loobumiseks esitab kaardi kasutaja Nordauto infolauda kirjaliku avalduse.
 8. 3.8. Vastava avalduse esitamisel ning kaardi tagastamisel Nordauto infolauda blokeeritakse kaart koheselt.
 9. 3.9. Nordauto kliendikaardi kasutajate isikuandmete turvalisuse tagamise eesmärgil tuleb kaardi taotlejal esitada isikut tõendav dokument Nordauto kliendikaardi saamiseks, samuti isikuandmete muutmise või kaardi kasutamisest loobumise avalduste esitamisel.
 10. 3.10. Kaardi kaotamise või varastamise, täiendava informatsiooni ja Nordauto kliendikaardiga seotud küsimuste korral palume võtta ühendust telefonil 600 3659 tööpäevadel kl 9 – 18.

Kui teil on lisaküsimusi, palun võtke meiega ühendust

Tel: 600 3659
E-mail: info@nordauto.ee
Kadaka tee 72a, 12618, Tallinn.